îţi învîrt…

(îţi învîrteam pe arătător un cîrlionţ scurt, de la ceafă. respirai liniştit şi te iubeam foarte tare, inspiram aerul cald, creţ şi uşor umid al părului tău. în cap mi se rotea ruga lui Baudelaire: O, Doamne! da-mi forţa şi curajul de a-mi privi în suflet şi în trup fără dezgust.)
Îl întreb uneori pe Bunuţul. Ce plan ai avut cu mine, cînd m-ai făcut?mi-ai dat sete de cunoaştere şi minte şi uşurinţa asta de a scrie şi toată dragostea de cărţi şi cuvinte, dar m-ai făcut prea frumoasă ca să nu par superficială. m-ai făcut femeie pînă în vîrful unghiilor de la picioare atent ojate, prea sofisticată şi îngrijită ca să nu par frivolă, dar mi-ai dat calităţi de gospodină bigudată şi grasă,complet neverosimile aparenţelor. mi-ai făcut cadou epifanii, după o viaţă de negări şi căutări, mi-ai pus în suflet credinţă şi dragoste de călugăriţă, dar mi-ai dat senzualitatea asta exacerbată care ar transpare şi printr-un hijab. Îţi şoptesc amar : Doamne, cum mă vrei, sfîntă sau tîrfă? dar Tu rămîi tăcut şi indiferent iar eu scindată şi sfîşiată. cum să împac, cum să conciliez, ce să fac cu tot ce mi-ai dat, atît de antagonic, prea mult şi prea contradictoriu, cum să fiu toate astea sau ce să aleg, la ce să renunţ şi cum. dăruirea, sacrificiul pentru copii, îmbinate derizoriu cu egoism, invidii gregare, mici meschinării. un set de principii şi valori aproape imuabile mixate la întîmplare cu concesii vulgare şi compromisuri mărunte. suferinţe mari, la limita letalului – doliul după primul şi singurul bărbat la 21 de ani, boli, angoase şi anxietăţi, 2 copii, dintre care unul orfan de tată, crescuţi cu unghiile înfipte în carne pînă la sînge, iubiri calcinate, dureri aşa de violente că se anulează prin însăşi intensitatea lor şi nicio urmă pe chip şi trupul măcinat pe interior, nervură cu nervură.

ce plan ai cu mine? unde să întorc, către ce să virez? la ce să renunţ şi ce să păstrez? de ce mie toate astea, infinit minunate, infinit îngrozitoare, cum să îmi ţin mintea întreagă şi ce scop am?

( cînd te-ai trezit ţi-am spus că sunt scindată şi confuză şi tu ai răspuns albastru: ştiu. )